800- lecie Sławna

800- lecie Sławna

Dokładnie 800 lat temu pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości Sławno, chociaż trzeba przyznać, że wieś ta z pewnością istniała jeszcze wcześniej. Z tej okazji, w dniu 10 listopada w strażnicy OSP w Sławnie odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 800-lecia Sławna. Rozpoczęła się  występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Sławna. Po oficjalnej części  kustosz Muzeum Regionalnego w Opocznie,Wiktor Pietrzyk przedstawił uczestnikom wydarzenia bogatą i wspaniałą historię Sławna. 

Następnie odbył się koncert patriotyczny podczas którego  wystąpili uczniowie z Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie- Julia Szlęzak i Jakub Galicki, zespoły folklorystyczne „Róża” z Gawron i „Słowiki” ze Sławna oraz absolwent SP w Kunicach, Jakub Jędrzejewski. Uroczystość poprowadzili harcerze z 11 Zielonego Szczepu Harcerskiego IMPARES im. majora Hubala - Amelia Pogorzała i Jakub Jędrzejewski.  

Również z okazji jubileuszu w centrum Sławna prezentowana jest plenerowa wystawa starych fotografii i dokumentów archiwalnych oraz fotografii z wydarzeń ostatnich lat. Ekspozycja młodym mieszkańcom Sławna przybliża historię, starszym daje okazję do wspomnień. Rdzenni mieszkańcy szukają tu zdjęć swojej rodziny, nowi z zaciekawieniem poznają dawne dzieje Sławna. Na twarzach zwiedzających pojawiają się łzy wzruszenia przeplatane uśmiechami. Miło posłuchać wspomnień osób odwiedzających naszą wystawę.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim mieszkańcom Sławna i okolic, którzy przekazali nam swoje cenne pamiątki  minionych lat w postaci fotografii i dokumentów obrazujących życie mieszkańców Sławna. Przekazane materiały to świadectwo naszej przeszłości, które warto znać i pamiętać- lokalną historię, zwyczaje i kulturę, bo to są podwaliny naszej tożsamości.

Uroczystość 800 lat Sławna  zorganizowano w ramach projektu pod nazwą „SŁAWNA HISTORIA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI - 800 LECIE” z programu „Mikrogranty w Łódzkiem 2021" realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Informacje o bibliotece

Godziny otwarcia
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sławnie:

Poniedziałek - Czwartek
8:00 - 18:00

Piątek:
8:00 - 16:00

Sobota:
nieczynne

Filia w Gawronach - nieczynna