Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nasz projekt pn."Baśnie, legendy i historia regionu" otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ramach programu "Partnerstwo dla książki 2022". 

Projekt obejmuje cykl wydarzeń animujących ciekawe działania kulturalne, promujące literaturę historyczną i regionalną. Działania będą skierowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych w tym seniorów 60+.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do książki i rozszerzenie zakresu usług biblioteki oraz aktywizacja i animacja życia kulturalnego społeczności lokalnej.

W ramach działań odbędą się spotkania z historykiem i regionalistą, spotkania z autorem i ilustratorem książek dla dzieci i młodzieży, warsztaty Kamishibai i konkurs rodzinny na prezentację własnej opowieści w formie teatrzyku Kamishibai.

Poprzez osobisty kontakt z twórcami chcemy w młodych ludziach rozbudzić pasję czytania i fascynację literaturą.Zaplanowane warsztaty pozwolą dzieciom i młodzieży oraz osobom starszym sprawdzić oraz rozwinąć swoje umiejętności redakcyjne, poznać tajniki sztuki pisarskiej, a być może nawet odkryć nowe talenty literackie i plastyczne.

Informacje o bibliotece

Godziny otwarcia
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sławnie:

Poniedziałek - Czwartek
8:00 - 18:00

Piątek:
8:00 - 16:00

Sobota:
nieczynne

Filia w Gawronach - nieczynna