Gmina na czasie

Gmina na czasie

            W Gminie Sławno realizowany jest  Mikroprojekt dotyczący edukacji cyfrowej pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sławno”. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Sławno, którzy ukończyli  25 rok życia, zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe. W ramach przeprowadzanych szkoleń kursanci poznają jakie możliwości stwarza Internet w zakresie finansów, bankowości, a także sfery kulturalnej. Jednak to nie wszystkie szkolenia przewidziane dla uczestników.  Istnieje jeszcze moduł w szczególności skierowany do rodziców i opiekunów poświęcony zagrożeniom jakie wynikają ze świata wirtualnego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Grupy warsztatowe liczą maksymalnie 12 osób. Rozwój kompetencji cyfrowych jest istotny nie tylko w perspektywie ciągłego rozwoju nowych technologii, ale możliwości ich stosowania w rozmaitych obszarach życia, by efektywniej radzić sobie z różnego rodzaju wyzwaniami.

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych spotkaniach szkoleniowych mogą kontaktować się pod nr tel. +48 (044) 757 18 52, adresem e-mail: gok.slawo@wp.pl, bądź osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie, ul. Zielona 2.

 Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencji społeczeństwa”. Działanie nr 3.1, „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Informacje o bibliotece

Godziny otwarcia
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sławnie:

Poniedziałek - Czwartek
8:00 - 18:00

Piątek:
8:00 - 16:00

Sobota:
nieczynne

Godziny otwarcia
filii w Gawronach:

Wtorek:                                                                                                                                                                                  10:00-18:00

Czwartek:                                                                                                                                                                                  10:00-18:00