Noc bibliotek w Sławnie

Noc bibliotek w Sławnie

W miniony piątek (9 października) Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Noc Bibliotek. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Klimat na Czytanie”. To dobry czas na czytanie w czasie ograniczonych możliwości udziału w innych formach kultury i życia społecznego, najbardziej dostępna, przyjazna forma udziału w kulturze, a zarazem szansa na znalezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji i rozrywki.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Beata Szlęzak, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Mariusz Śmigiel, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach Beata Chrustowicz oraz harcerze z 11 Zielonego Szczepu Harcerskiego „Impares” im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Wieczór rozpoczął się spotkaniem z redaktorem Jackiem Lombarskim, autorem książki „Major Hubal –Fakty, legendy i mity”. Jacek Lombarski, to radomski dziennikarz, autor wielu publikacji z zakresu historii najnowszej. Od kilkunastu lat poszukuje śladów Hubala i Hubalczyków, jest inicjatorem i autorem scenariuszy licznych wystaw z walk okresu II wojny światowej na ziemi radomskiej. Podczas spotkaniu autor omówił ciekawe wydarzenia z życia majora Henryka Dobrzańskiego oraz zaprezentował zdjęcia. Publiczność miała również okazję obejrzeć repliki medali którymi odznaczony został major Dobrzański.

Miłym akcentem wieczoru był występ utalentowanego muzycznie Kuby Jędrzejewskiego, absolwenta PSP im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach, który zaśpiewał m.in. pieśń „Hubalową legendę" . Po spotkaniu była możliwość zakupienia książek i otrzymania dedykacji. Całość imprezy zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie Covid-19, spotkanie było realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Informacje o bibliotece

Godziny otwarcia
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sławnie:

Poniedziałek - Czwartek
8:00 - 18:00

Piątek:
8:00 - 16:00

Sobota:
nieczynne

Godziny otwarcia
filii w Gawronach:

Wtorek:                                                                                                                                                                                  10:00-18:00

Czwartek:                                                                                                                                                                                  10:00-18:00