Rys historyczny Filii w Gawronach

Rys historyczny Filii w Gawronach

              Rys historyczny Filii Bibliotecznej w Gawronach 

W roku  1957 powstała myśl utworzenia biblioteki przy Gromadzkiej Radzie Narodowej w Gawronach. Pierwsza biblioteka została utworzona w mieszkaniu pana Stefana Janeckiego otrzymując na wyposażenie 475 woluminów z Powiatowej Biblioteki w Opocznie. Wypożyczaniem książek zajęła się pani Rozalia Rogulska . W latach 1960-1962 bibliotekę przeniesiono do mieszkania pana Antoniego Cieślikiewicza a wypożyczaniem zajęła się jego córka Józefa Cieślikiewicz. Biblioteka Gawrońska wędrowała po prywatnych mieszkaniach i tak w 1962 roku ponownie  przejęła ją pani Rozalia Rogulska i przeniosła do swojego domu. Z biegiem lat książek  przybywało, stąd i wymogi lokalowe tez się zmieniły. Biblioteka u pani Rogulskiej przetrwała 24 lata do 1986 roku i miała już znamiona prawdziwej biblioteki, a księgozbiór posiadał 4998 wolumin. Rozrosła się do takich rozmiarów, że posiadała 4 punkty biblioteczne  w sąsiednich wioskach. W Januszewicach prowadziła  go Maria Telus , potem Maria Jurek, w Klinach Józefa Bednarczyk, w Kunicach Irena Krawczyk następnie Maria Krawczyk i Maria Belica,  w Benignowie,  kolejno Zofia Mazur i Krystyna Mazur. W roku 1986 biblioteka znów zmieniła swój lokal i została przeniesiona do prywatnego mieszkania pani Teresy  Wiśkowskiej, która to  zajmowała się wypożyczaniem książek  przez 17 lat do dnia  22.XI.2003r. Po prawie  42 latach przysłowiowej tułaczki biblioteka znalazła wreszcie swoje stałe miejsce  w nowowybudowanym  Domu Ludowym w Gawronach. Oficjalne otwarcie nastąpiło 22.XI.2003r. Z dniem1.I.2006. pani Teresa Wiśkowska  przechodzi na emeryturę., a nowym  pracownikiem filii zostaje pani Małgorzata Rafalska,  która pracuje  do roku  2009  . Od roku 2009 do chwili obecnej  pracuje tu Irena Melka. Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 4631 wolumen . Biblioteka corocznie wzbogaca swój księgozbiór poprzez zakup nowości wydawniczych , zarówno ze środków MKiDN jak również ze środków własnych.

Biblioteka skorzystała ze wsparcia unijnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i pozyskała  komputery. Wyższy standard usług świadczonych przez bibliotekę spowodował przyciągnięcie  większej liczby użytkowników. Dostęp do internetu sprawił , iż wielu uczniów mogło  jeszcze lepiej przygotować się do lekcji. W ramach rozrywki korzystali też z gier komputerowych. Bardzo ważnym elemenetem działalności biblioteki jest rozwijanie  potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Sławno, efektywnego spędzania wolnego czasu. Do stałych form działalności biblioteki  należą wystawki  rocznicowe, gazetki tematyczne.  Biblioteka jest miejsce wystaw prac twórców ludowych, m.in. były   prezentowane prace  twórczyni ludowej pani Grażyny Zawadzkiej , była to wycinanka opoczyńska, kwiaty z bibuły ozdoby bożonarodzeniowe i fotografie.W ramach  Tygodnia Bibliotek organizowane są spotkanie z  poetami zrzeszonymi w Opoczyńskim Klubie Nad Wąglanką, lekcje biblioteczne oraz pasowanie na czytelnika .Biblioteka bierze udział  w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, podczas której zaproszeni goście czytają dzieciom  bajki. Inną formą działalności kulturalnej są warsztaty z udziałem twórców ludowych , podczas których  dzieci mają możliwość  wykonywania  ozdób  choinkowych, palm wielkanocnych, pisanek,  kwiatów z bibuły oraz wyszywania. Biblioteka również prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży  w czasie wolnym od zajęć szkolnych m.in. gry i zabawy integracyjne, rozgrywki w szachy, warcaby, tenisa stołowego oraz zajęcia plastyczne. Nadzór merytoryczny nad biblioteką  w latach siedemdziesiątych prowadziła WBP w Piotrkowie Tryb., a obecnie MBP w Opocznie i WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Biblioteka zawsze brała udział w konkursach plastycznych i czytelniczych organizowanych przez WBP w Piotrkowie Tryb. zawsze  zdobywając  nagrody i wyróżnienia , min. w 1999r. I miejsce w konkursie   p.t. „Moja mała ojczyzna  „.W roku 2004 zdobyła nagrodę główną  w konkursie na najlepszą filię biblioteczną w powiecie opoczyńskim  w konkursie organizowanym przez PiMBP w Opocznie i Starostwo Powiatowe w Opocznie., a w innych latach zdobywała wyróżnienia. Biblioteka współpracuje z miejscowym zespołem folklorystycznym „Róża” , z KGW,  ze Szkołą Podstawową im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach oraz z twórcami ludowymi. Bibliotekarki pracujące w tej bibliotece, pomimo trudnych warunków lokalowych  zawsze dbały  o promowanie czytelnictwa, kształtowanie tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego oraz podejmowały działania na rzecz rozwoju kultury na terenie gminy Sławno.

 

Informacje o bibliotece

Godziny otwarcia
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sławnie:

Poniedziałek - Czwartek
8:00 - 18:00

Piątek:
8:00 - 16:00

Sobota:
nieczynne

Godziny otwarcia
filii w Gawronach:

Wtorek:                                                                                                                                                                                  10:00-18:00

Czwartek:                                                                                                                                                                                  10:00-18:00