Zakończono realizację Mikrograntu pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sławno"

Zakończono realizację Mikrograntu pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sławno"

      W Gminie Sławno dobiegła końca realizacja  Mikroprojektu  pn. ”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sławno” finansowanego ze środków projektu „Gmina na czasie” realizowanego przez Fundację Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach Mikroprojektu zostały przeprowadzone szkolenia w 5 modułach tematycznych: "Rodzic w Internecie", "Mój biznes w sieci", "Moje finanse i transakcje w sieci", "Działam w sieciach społecznościowych", "Kultura w sieci".

Uczestnikami Mikroprojektu były osoby w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałe na terenie Gminy Sławno, które  były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych. Szkolenia odbywały się od października do grudnia 2019r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławnie.

W ramach przeprowadzanych szkoleń kursanci poznali jakie możliwości stwarza Internet w zakresie finansów, bankowości, a także sfery kulturalnej. Natomiast rodzice i opiekunowie dzieci  zostali zapoznani z zagrożeniami jakie wynikają ze świata wirtualnego.

Dla wszystkich uczestników udział w projekcie był bezpłatny.

Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gminy Sławno " Tradycja i Rozwój".

Na jego realizację Gmina Sławno pozyskała dotację w wysokości 33 600,00 zł

Informacje o bibliotece

Godziny otwarcia
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sławnie:

Poniedziałek - Czwartek
8:00 - 18:00

Piątek:
8:00 - 16:00

Sobota:
nieczynne

Godziny otwarcia
filii w Gawronach:

Wtorek:                                                                                                                                                                                  10:00-18:00

Czwartek:                                                                                                                                                                                  10:00-18:00