233 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

233 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja Uchwalona przez Sejm Czteroletni (1788-1792) Konstytucja 3 Maja była próbą ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów po I rozbiorze (1772 r.). Zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką i znosiła liberum veto.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą. Obowiązywała zaledwie rok i upadła po przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej.

Informacje o bibliotece

Godziny otwarcia
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sławnie:

Poniedziałek  8:00 - 16:00

Wtorek 8:00-18:00

Środa 8:00-16:00

Czwartek 8:00- 18:00

Piątek 8:00 - 16:00

Sobota:
nieczynne

Filia w Gawronach - nieczynna